اشاعه و تثبیت شبکه‌های اجتماعی موبایلی ایرانی

اشاعه و تثبیت شبکه‌های اجتماعی موبایلی ایرانی

گروه رسانه و فرهنگ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌‌کند:

موضوع: اشاعه و تثبیت شبکه‌های اجتماعی موبایلی ایرانی

ارائه‌دهنده: آتنا عبدالوند

زمان: سه‌شنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۷ تا ۱۸

مکان: بلوار کشاورز، خیابان قدس، کوچه شاهد، پلاک ۸، واحد ۱۰، سالن کنفرانس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران