اخبارکتابخانه

برنامه راهبردی ۵ ساله موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در مرداد ماه ۱۳۹۶ متن برنامه راهبردی ۵ ساله خود( ۱۳۹۶-۱۴۰۰) را به ریاست محترم دانشگاه تهران ارایه داد. این برنامه ۵ ساله که مبتنی بر سند چشم انداز دانشگاه تهران در افق ۱۴۰۴. برنامه پنج ساله سوم دانشگاه تهران و اساسنامه موسسه تدوین گردیده است خود را برای تحقق چهار هدفی که در ادامه می‌آید موظف کرده است: ۱. فعالیت‌های پژوهشی تقاضا محور ۲. فعالیت‌های پژوهشی در خصوص جامعه ایران ۳. فعالیت‌های آموزشی در چهارچوب کارآموزی تقاضا محور ۴. فعالیت‌های مشاوره‌ای تقاضا محور. متن کامل این برنامه راهبری را می‌تواند در فایل زیر بخوانید:
برنامه_۵_ساله_موسسه_مطالعات_و_تحقیقات

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن