اخبارنشست های علمی

برنامه چهارمین همایش ملی «پژوهش اجتماعی فرهنگی در جامعه ایران»

برنامه چهارمین همایش ملی «پژوهش اجتماعی فرهنگی در جامعه ایران»
انجمن جامعه شناسی ایران
پنجم، ششم و هفتم دی ماه ۱۳۹۶- در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
نشست پژوهش‌های توسعه شهری
برگزار کننده موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ساعت ۲ الی ۴ عصر روز چهارشنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۶
سالن شماره ۲ (ارشاد): موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
مدیر نشست: دکتر اعظم آهنگر
عنوان نشست: پژوهش‌های توسعه شهری
اعظم آهنگر سله بنی: سرای محلات راهی به سوی توسعه پایدار شهری
صلاح‌الدین قادری: توسعه اجتماع محلی (محله محور) از ایده تا عمل: نمونه موردی توسعه اجتماع محلی در شهر تهران
حسین ایمانی جاجرمی: مسئله سکونت و بازتولید نابرابری اجتماعی: مطالعه تجربه زیست در مسکن مهر شهر جدید صدرا
محمد مبارکی: مطالعه تطبیقی رابطه احساس محرومیت نسبی بزهکاران در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرهای خرم‌آباد و یزد
فهیمه حسین زاده: ظهور فرودستی شهری
ندا سلامیان: اقتصاد سیاسی فضا و بازتولید نابرابری‌های اجتماعی در تهران پس از جنگ

تهران – تقاطع همت و شریعتی – خیابان داوود گل نبی (کتابی) – دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علامه طباطبایی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن