درگذشت استاد محمد امین قانعی راد

درگذشت استاد محمد امین قانعی راد

موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران درگذشت استاد محمد امین قانعی راد، رییس سابق انجمن جامعه شناسی ایران، را به خانواده ایشان، جامعه علمی کشور و دوستداران علم تسلیت عرض می کند.