اخبار

شناسایی مسائل پژوهشی در حوزه شهرسازی و راه

بدنبال جلسه میان آقای دکتر نوربخش رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و آقای دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و تاکید دو طرف بر همکاری های متقابل میان دانشگاه و دولت برای شناسایی، مطالعه و دستیابی به راه کارهای علمی برای حل مسایل اجتماعی و فرهنگی حوزه های مسکن، شهرسازی و حمل و نقل، آقایان دکتر حسین ایمانی جاجرمی رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی به نمایندگی از دانشکده و دکتر سعید معیدفر مشاور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی به نمایندگی از وزارت جلسه ای را در تاریخ دوشنبه ۶ مرداد ماه ۱۳۹۳ در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار کردند. هدف جلسه شناسایی مسائل پژوهشی در حوزه های مختلفی بود که وزارت راه و شهرسازی مسوولیت سیاست گذاری و اداره آن ها را بر عهده دارد. در پی مباحثات جلسه ۱۴ موضوع پژوهشی شناسایی و تعیین شدند که پژوهشگران علوم اجتماعی می توانند با مطالعه و تحقیق در مورد آن ها به وزارت راه و شهرسازی کمک کنند. ارزیابی اجتماعی و فرهنگی برنامه های مختلف بویژه مسکن مهر و طرح های راه سازی، مطالعه مسائل اجتماعی شهرهای جدید، مسکن روستایی و ایمنی جاده ای عناوین برخی از این موضوعات را تشکیل می دهند. بر اساس برنامه تعیین شده در کنار موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، انجمن های جمعیت شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی نیز در تهیه برنامه مطالعات اجتماعی وزارت راه و شهرسازی مشارکت خواهند کرد. 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن