اخبار

طرح تدوین سند راهبردی فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی شهرداری‌ها ودهیاری‌های

موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در انتهای سال ۱۳۹۴ گزارش نهایی طرح تدوین سند راهبردی فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شهرداری و دهیاری ها را به کارفرمای طرح، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری های و دهیاری های کشور تقدیم کرد. این طرح بر اساس قرارداد شماره ۰۱/۱۷/۷۴۰ تاریخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۲ میان موسسه و مرکز مطالعات در بخش بررسی های شهری و منطقه ای موسسه با مدیریت آقای دکتر حسین ایمانی جاجرمی تهیه شده است. از اساتید و پژوهشگرانی که با این
طرح همکاری داشته اند باید به دکتر اسماعیل صالحی، دکتر ناصرالدین غراب، دکتر اعظم آهنگر، دکتر حسین میرزایی، دکتر علی اصغر محکی و آقایان حامد اکبری و پیمان پوررجب اشاره کرد. در این طرح بر اساس مطالعات نظری، سازمانی، تطبیقی و میدانی انجام شده مهمترین مسائل فرهنگی و اجتماعی مدیریت محلی کشور مورد بررسی قرار گرفته و در پایان بر اساس یافته های حاصله از مطالعات پیش نویس سندی برای سیاست گذاری کلان و محلی در حوزه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی تدوین شده است. چکیده طرح تدوین سند راهبردی
فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در بخش طرح های پژوهشی سایت بارگذاری شده است و علاقمندان می توانند برای اطلاع بیشتر به این بخش مراجعه کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن