عقد تفاهم نامه همکاری میان موسسه و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

عقد تفاهم نامه همکاری میان موسسه و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

با هدف توسعه همکاری های علمی و پژوهشی و بهره مندی از امکانات و توانمندی های یکدیگر، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران به نمایندگی آقای دکتر حسین ایمانی جاجرمی رئیس موسسه و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگی آقای دکتر محمد سلگی با یکدیگر تفاهم ناهم همکاری در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ به مدت ۲ سال امضا کردند. این تفاهم نامه تمدید تفاهم نامه پیشین میان این دو نهاد است و آن ها توافق کردند در محورهایی مانند اجرای پژوهش های کاربردی، برگزاری نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی و انتشار تولیدات علمی همکاری کنند. لازم به ذکر است ثمره همکاری این دو نهاد تولید آثاری چون دو جلد ترجمان پژوهش های ارتباطی: ویژه نامه های تبلیغات سیاسی است.