اخبار

فراخوان سومین همایش ملی “پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران”

انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری برخی انجمن های علمی و نهادهای دانشگاهی و پژوهشی کشور، به منظور تقویت دانش و گسترش ادبیات
پژوهش اجتماعی « علمی حوزه علوم اجتماعی و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در آذر ماه ۱۳۹۳ ، سومین همایش دوسالانه ملی
« را با محور ویژه » و فرهنگی در جامعه ایران برگزار می کند. این همایش عرصه ای را برای بحث و تبادل نظر » آینده پژوهی اجتماعی و فرهنگی
اصحاب و علاقمندان علوم اجتماعی پیرامون پژوهش اجتماعی و فرهنگی فراهم می سازد. بدین وسیله از اساتید، پژوهشگران، دانش آموختگان و
دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت میشود تا با مشارکت در این همایش و ارائه مقاله در محورهای عمومی و اختصاصی زیر بر غنای محتوایی آن
بیافزایند.

 

تلفکس دبیرخانه:

۸۸۰۰۴۷۴۲

 

پست الکترونیک : isacapc.sc1393@gmail.com

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن