مطالعات اجتماعی ایجاد نسل دوم شهرهای جدید

مطالعات اجتماعی ایجاد نسل دوم شهرهای جدید

مطالعه موردی شهر جدید سیراف

 

سخنران:

علی اکبر تاج مزینانی

 

اعضای پنل: حبیب‌اله طاهر خانی، حسن روانفر، زهره داودپور، حسین ایمانی جاجرمی، علی مقاتلی

 

زمان:

۲۶ تیرماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۰ تا ۱۳

 

مکان:

میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک ۲۵، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید