مقالاتی مربوط به قشربندی اجتماعی؛ ۵۳-۱۳۵۲

فایل زیر حاوی چند مقاله در مورد قشربندی اجتماعی است که برای درس قشربندی اجتماعی در سال تحصیلی ۵۳-۱۳۵۲ جمع‌آوری شده؛
۱٫ “قشرهای درآمد ایران و ملاک درآمد در تعیین طبقات اجتماعی” نوشته احمد اشرف
۲٫ “سازمان طبقاتی ایران در قرون اخیر” نوشته غلامعلی خواجه‌نوری
۳٫ “گروه‌بندی ایلات و اختلاف طبقاتی جامعه ایلی مغول” ترجمه شیرین بیانی
۴٫ “سازمان طبقاتی ایران” برگرفته از سخنرانی آقای فلسفی

درس قشربندی اجتماعی