اخبار

نشست آموزشی آمایش سرزمین در ایران با حضور پژوهشگر پیشکسوت آقای دکتر فیروز توفیق در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

یکی از ابعاد تقریبا فراموش شده توسعه در ایران، بعد فضایی آن است. توجه به این بعد در قالب دانش آمایش سرزمین یا برنامه ریزی فضایی صورت می گیرد. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی با توجه به پیشینه خود از نخستین مراکزی بود که در ابتدای دهه ۱۳۴۰ به موضوع آمایش سرزمین پرداخت. با هدف توجه دوباره حوزه علوم اجتماعی به این موضوع نشست آموزشی با حضور پژوهشگر پیشکسوت موسسه جناب آقای دکتر فیروز توفیق و با همراهی جناب آقای دکتر محمد میرزایی رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران و جناب آقای دکتر مهدی طالب استاد برجسته توسعه در روز سه شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۳ ساعت ۱۰ در محل سالن دکتر شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی از پژوهشگران و دانشجویان علاقمند برای حضور در این نشست دعوت می کند. 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن