شهر آرمانی، شهر واقعی

شهر آرمانی، شهر واقعی پیش نویس حسین ایمانی جاجرمی رییس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران سخنرانی در نشست هشتم از سلسه نشست‌های ایران شهر خانه وارطان، تهران ۶ بهمن ۱۳۹۴ مقدمه از یونان باستان با طرح بحث هایی چون مدینۀ فاضلۀ افلاطونی گرفته تا جوامع امروزی با پرداختن به موضوعاتی مانند شهر خوب، […]

“تاملی در شیوه های اقناعی و بیدارگری زینب(س)، بزرگ مبلّغ قیام عاشورا “

“تاملی در شیوه های اقناعی و بیدارگری زینب(س)، بزرگ مبلّغ قیام عاشورا “                                                                                                                                              محمد مهدی فتوره چی[۱]                                                                                                        مقدمه تبلیغ به عنوان کوششی سازنده در گستره ادیان، همواره مورد توجه پیامبران الهی و پیروان آنان بوده است. قرآن کریم اهمیت تبلیغ را در دعوت بشریت به هدف خلقت و اجتناب از کفر […]

نقد مطالعات شهری

مطالعات شهری در حلقه نقد کم و کیف منابع شهری از روزنه جامعه شناسی با حضور دکتر حسین ایمانی جاجرمی، دکتر پویا علاالدینی، دکتر غلامرضا لطیفی و دکتر محمدرضا رسولی   {phocadownload view=file|id=121|target=s}