نقد و بررسی کتاب “مطالعات شهری: نظریه و عمل (جلد ۲”)

نقد و بررسی کتاب “مطالعات شهری: نظریه و عمل (جلد ۲”)

جلسه نقد و بررسی کتاب “مطالعات شهری: نظریه و عمل (جلد ۲)”

ناقد: مجید ابراهیم پور

زمان: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۷

مکان: بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، کوچه شاهد، پلاک ۸، طبقه ۵