اخبار

همایش رسانه، شادمانی و اسطوره

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حمایت بنیاد ملی نخبگان برگزار می کنند: سخنرانی پروفسور آرتور آسا برگر در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران: رسانه، شادمانی و اسطوره
 
پروفسور آرتور آسا برگر یکی از بزرگ ترین پژوهشگران علم ارتباطات در دنیا به دعوت انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران سخنرانی خواهد کرد. موضوع سخنرانی وی در تالار ابن خلدون این دانشکده «رسانه، شادمانی و اسطوره» است.
آرتور آسا برگر بیش از هفتاد کتاب درسی و تحلیلی در حوزه های مختلفی مثل روش های پژوهش در رسانه ها، نقد نظام تبلیغاتی در جهان سرمایه داری، توریسم، جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی و زندگی روزمره، فرهنگ مردم پسند، نگارش علمی، و نظریه های ارتباطات نوشته است و پژوهشگران بین المللی بیش از پنج هزار بار به آثار وی ارجاع علمی داده اند.
سفر پروفسور برگر به ایران به دعوت مرکز پژوهشی سیاست های فضای مجازی دانشگاه تهران، کرسی یونسکو فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان، و انجمن ایرانی مطالعات جهان، و با حمایت بنیاد ملی نخبگان انجام شده است. حمایت بنیاد ملی نخبگان ذیل جایزه علامه طباطبائی و در حمایت اندیشمندان برگزیده این جایزه صورت گرفته است. زمانی سخنرانی ایشان در دانشکده علوم اجتماعی  دانشگاه تهران یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۶-۱۸ در تالار ابن خلدون است و پس از سخنرانی ایشان جلسه پرسش و پاسخ برگزار می شود. انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات از کلیه پژوهشگران، استادان و دانشجویان رشته ارتباطات برای شرکت در این جلسه دعوت می کنند. 
 
 
 
 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن