اخبار

پروژه شاخص های کیفیت زندگی در شهرها و روستاهای کشور

گزارش نهایی پروژه طراحی و تدوین شاخص های سنجش کیفیت زندگی در شهرها و روستاهای کشور که موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی آن را برای مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی انجام می دهد، تهیه شد. آقای دکتر غلامرضا غفاری دانشیار و معاون علمی دانشکده علوم اجتماعی مدیر این پروژه است.  

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن