اولویت‌های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری اولویت‌های پژوهشی سال ۱۳۹۷ خود را برای پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی کارشناس ارشد و رساله دکترا به معاونت پژوهشی دانشگاه تهران اعلام کرد:

*بررسی وضعیت مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان و کودکان خارج از چرخه تحصیل

*بررسی وضعیت ناباوری در گروه‌های مختلف جوانان

*بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های فرزندپروری در پیشگیری از ایدز

*طراحی و اثربخشی برنامه‌های موثر بر توانمندسازی و ظرفیت‌افزایی سازمان‌های مردم نهاد

*بومی‌سازی و بررسی اثربخشی برنامه‌های تقویت خانواده

*بررسی اثربخشی فعالیت‌های جایگزین

*بررسی وضعیت کنونی نیروی انسانی سازمان‌ها برای پیشگیری از اعتیاد

*بررسی هزینه اثربخشی و هزینه فایده خدمات پیشگیری اجتماع محور

*بررسی راه‌های موثر برای آگاه‌سازی عمومی در امر پیشگیری از اعتیاد

*طراحی و بررسی اثربخشی برنامه‌های موثر بر توانمندسازی و ظرفیت‌افزایی سازمان‌های مردم‌نهاد

*بررسی مشکلات سازمان‌های دولتی و نیازسنجی برای فعال‌سازی آن‌ها

*بررسی نقش کنونی سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از اعتیاد

*بررسی مشکلات سازمان‌های مردم‌نهاد و نیازسنجی برای فعال‌سازی آن‌ها

*ارزشیابی کارکرد گروه‌های هم‌یاری و سایر سازمان‌های مردم‌نهاد و اجتماع‌محور در کاهش زیان

*مطالعه تطبیقی درباره روش‌های جلب مشارکت اجتماعی و فعال‌سازی سازمان‌های مردم‌نهاد و اجتماع محور در کنترل اعتیاد

 

دانشجویان محترم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیش‌تر به معاونت پژوهشی مراجعه کنند.