مهر
۲۲

دو مقاله در مورد مفهوم شهر

مقاله اول” تعاریف شهر” تالیف هارولد ام. می یر و مقاله دوم” شهر به عنوان یک ارگانیسم اجتماعی” تالیف لئو اف- شنور، هر دو ترجمه سید سعید زاهد زاهدانی در سال ۱۳۶۳ است. دو مقاله در باره مفهوم شهر

By مدیریت سایت | کتابخانه
DETAIL
مهر
۱۵
مهر
۰۱
مهر
۰۱

شرکت سهامی زراعی رضا پهلوی( قصر شیرین) ۱۳۴۸

شرکت سهامی زراعی رضا پهلوی ۱۳۴۸

By مدیریت سایت | اخبار . کتابخانه
DETAIL

سمینار مردم‌شناسی تاریخ طبرستان ۱۳۵۴

سمینار مردم شناسی تاریخ طبرستان

By مدیریت سایت | کتابخانه
DETAIL
شهریور
۰۱

برنامه راهبردی ۵ ساله موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در مرداد ماه ۱۳۹۶ متن برنامه راهبردی ۵ ساله خود( ۱۳۹۶-۱۴۰۰) را به ریاست محترم دانشگاه تهران ارایه داد. این برنامه ۵ ساله که مبتنی بر سند چشم انداز دانشگاه تهران در افق ۱۴۰۴. برنامه پنج ساله سوم دانشگاه تهران و اساسنامه موسسه تدوین گردیده است خود را برای تحقق […]

By مدیریت سایت | اخبار . کتابخانه
DETAIL
مرداد
۲۴

سمینار بررسی مسائل اجتماعی شهر تهران ۱۳۴۱

سمینار بررسی مسائل اجتماعی شهر تهران که در اردیبهشت سال ١٣۴١ به همت موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد تصویرگر دیدگاه ها و نقدهای دانشگاهیان و مدیران عالی رتبه دهه ١٣۴٠ درباره مشکلات تهران است. هشدارهایی که در این سمینار چند روزه در باره بحران‌های مختلف پایتخت از مسکن و معماری گرفته […]

By مدیریت سایت | اخبار . کتابخانه
DETAIL

شرکت سهامی زراعی درگزین( همدان) ۱۳۵۰

شرکت سهامی زراعی درگزین ۱۳۵۰

By مدیریت سایت | اخبار . کتابخانه
DETAIL
Page 3 of 2212345...1020...Last »