نشست علمی بررسی سیاست‌های جمعیتی کشور

نشست علمی با حضور دکتر حبيب‏الله زنجانی، دکتر حسين محموديان محمودیان در تاریخ 12 خرداد سال 1389 در محل مؤسسه برگزار گردید. در این نشست که با حضور كارشناسان اجتماعي و دانشجویان جمعیت‌شناسی برگزار گردید، در خصوص تحولات جمعیتی ایران و برنامه جدید دولت در حمایت از افزایش جمعیت، آقایان دکتر زنجانی و دكتر محمودیان به ارائه نظرات خود پرداختند. در انتها حاضرين به ایراد سوالات خود از کارشناسان پرداختند.