فراخوان ترجمه مقالات علمی با موضوع آموزش سواد رسانه‌ای

۰فراخوان ترجمه مقالات علمی با موضوع آموزش سواد رسانه‌ای
موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران با همكاري پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در نظر دارد با هدف توسعه مفاهيم در حوزه سواد رسانه‌اي, كتاب يا نسخه‌­اي از مجله ترجمان پژوهش ‌هاي ارتباطي را با عنوان آموزش سواد رسانه­اي در کشورهای توسعه یافته جهان، مشتمل بر مجموعه­اي از مقالات خارجي استنادی و منتشره به زبان‌های مختلف منتشر نمايد، لذا از همه اساتيد، دانشجويان، پژوهشگران و محققان كه به يك زبان­ خارجي آشنايي و تسلط کافی دارند دعوت مي‌گردد تا با مراجعه به پايگاه­هاي معتبر نشر كتب و مقالات علمي (ترجيحا 2012 به بعد) كه يافته‌ها و آموزه‌های ارزشمند نظري و پژوهشي دارد مقاله‌اي را انتخاب و چكيده آن را تا پایان مرداد ماه به آدرس الکترونیکی موسسه ارسال نموده و پس از اخذ تاييده به ترجمه كامل آن اقدام نمايند.
گروه رسانه و فرهنگ
موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران
تلفن تماس: 88994335