انتشار کتاب جمعیت و شناسنامه ایلات کهکیلویه سال ۱۳۴۷

انتشار کتاب جمعیت و شناسنامه ایلات کهکیلویه سال ۱۳۴۷

موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران با همكاري سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران اقدام به باز نشر يكي از پژوهش‌هاي بي نظير و تاريخي گروه عشايري موسسه كرد. اين كتاب كه به همت استاد جواد صفي‌نژاد نوشته شده اطلاعات جامعه ايلي و زير شاخه‌هاي آن را در منطقه كهگيلويه در دهه ١٣٤٠ خورشيدي به تفصيل در خود دارد. خواننده كناب با ساختار اجتماعات ايلي و مكان استقرار آن‌ها در پهنه سرزمين كهگيلويه و بوير احمد بويژه مكان‌هاي گرمسيري و سردسيري كوچ و زندگي منظم و سامان يافته عشاير اين خطه از سرزمين ايران آشنا مي‌شود. كتاب سند بي‌بديلي براي شناخت زندگي پوياي عشايري در دهه ١٣٤٠ و پايه‌اي براي شناخت مسير تحولات اجتماعي عشاير كشور محسوب مي‌شود. گزارشي كه مبناي كتاب بوده را جواد صفي‌نژاد زير نظر دكتر نادر افشار نادري براي سازمان عمران كهگيلويه تهيه كرده بود.