جمع‌خوانی کتاب در حوزه مطالعات شهری در پاییز 1396

برگزارکننده:
گروه جامعه‌شناسی شهر انجمن جامعه‌شناسی  با همکاری موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

نحوه برگزاری:
یک کتاب مشخص می‌شود (دوره جدید با کتاب سیاست‌های خیابانی آصف بیات شروع می‌شود) و همه در بازه زمانی مشخصی شروع به خواندن آن می‌کنند و در هر جلسه یک یا چند نفر خلاصه قسمت‌هایی از آن کتاب را به صورت کنفرانس ارائه می‌کنند، سپس در رابطه با آن بخش از کتاب بحث و گفتگو می‌شود، همچنین می‌توان در ادامه یک یا چند مقاله که بحث روز است را هم ارائه کرد و در رابطه با آن گفتگو کرد.

در حاشیه برخی از جلسات هم فیلم‌های مرتبط با موضوع جامعه شناسی شهری پخش خواهد شد.

ساعت برگزاری:
چهارشنبه‌ها از ساعت 17:30 الی 19:30
شروع از 19 مهرماه1396 تا پایان آذرماه

مکان برگزاری جلسات:
موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
آدرس: بلوار کشاورز، ابتدای خیابان وصال شیرازی، کوچه شاهد، پلاک 8، واحد 8، طبقه پنجم

هزینه شرکت در جلسات:
هزینه شرکت در این 10 جلسه 20 هزار تومان است که این پول صرف پذیرایی از شرکت‌کنندگان می‌شود. در پایان هر جلسه پذیرایی انجام می‌شود.
این مبلغ برای دانشجویان و شرکت کنندگان دوره تابستان  12 هزارتومان است.

مخاطبان :
تمام اعضای انجمن جامعه شناسی ایران، دانشجویان و فارغ التحصیلان جامعه شناسی، شهرسازی، معماری و همه علاقه‌مندان به مطالعات شهری؛

✅علاقه مندان به شرکت در جمع خوانی:

تماس با:  28425587

یا ایمیل بزنید: books1396@gmail.com