جلسه تخصصی روز جهانی آینده

جلسه تخصصی روز جهانی آینده

موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

جلسه تخصصی

روز جهانی آینده

با همکاری اندیشکده بین المللی پروژه هزاره (میلینیوم)

و ارایه نسخه 19.1 از آخرین گزارش وضعیت آینده جهان توسط دکتر احمد (آینده پژوه)

زمان برگزاری: سه شنبه 8 اسفند 1396 ساعت 16-18

محل برگزاری: ساختمان شماره 2 دانشکده علوم اجتماعی، واقع در خیابان قدس، کوچه شاهد، پلاک 8، واحد 10، سالن کنفرانس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران تلفن 88994335

 

 حضور رایگان با پیامک/تلگرام عدد  961208  به شماره  09123437916

 

برای شرکت کنندگان در صورت تمایل پس از پایان جلسه گواهینامه دانشگاه تهران با هزینه هدیه صادر خواهد شد.

برای شرکت ها و موسسات در صورت تمایل برای اطلاع رسانی فعالیتها فرصت لازم با هماهنگی قبلی فراهم خواهد بود.

 

تصمیمات ما در مورد آینده بستگی به نقشه ذهنی ما از ساختار زمان جهان دارد. اگر ما آینده ای که بدنبال آن هستیم را هم اکنون ببینیم آنگاه می توان برای ساختن آن از امروز اقدام نمود  (Dr Ahmad, Futurist. 2018).