اشاعه و تثبیت شبکه‌های اجتماعی موبایلی ایرانی

اشاعه و تثبیت شبکه‌های اجتماعی موبایلی ایرانی

گروه رسانه و فرهنگ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌‌کند:

موضوع: اشاعه و تثبیت شبکه‌های اجتماعی موبایلی ایرانی

ارائه‌دهنده: آتنا عبدالوند

زمان: سه‌شنبه 5 تیرماه 1397، ساعت 17 تا 18

مکان: بلوار کشاورز، خیابان قدس، کوچه شاهد، پلاک 8، واحد 10، سالن کنفرانس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران