معرفی فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران با هدف نشر تحقیقات نظری و تجربی در حوزه علوم اجتماعی به طور عام و شناسائی مسائل اجتماعی جامعه ایران و ارائه راهکارهای عملی برای آن، به طور خاص، مبادرت به انتشار مقاله‌های پژوهشی (مقالات مستخرج از طرح‌های تحقیقاتی و رساله های دکتری) و مقالات تحلیلی، می نماید. مقاله‌های دریافتی پس از تأئید اولیه هیأت تحریریه و داوری تخصصی، به چاپ خواهد رسید.

 

ضریب تأثیر اعلام شده برای فصلنامه در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)؛ 0/107 است.

 

قابل توجه نویسندگان محترم

بنا بر مصوبه جلسه مورخ 95/11/11 هیات تحریریه فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، مقالات مستخرج از طرح های پژوهشی و رساله های دکتری  در اولویت بررسی فصلنامه هستند.

 

بنا بر مصوبه مورخ 95/3/17 هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران به منظور تأمین بخشی از هزینه­ ها، نویسندگان محترم مقالاتی که مقاله ارسالی شان در جلسه هیأت تحریریه مورد تأئید اولیه قرار گرفته است، می‌بایست هزینه داوری و انتشار مقاله را طی دو مرحله به شماره حساب 5225418020 بانک ملت شعبه دانشگاه به نام مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی با شناسه پرداختِ 2904202202102، واریز و تصویر فیش آن را به ایمیل فصلنامه ارسال کنند. مرحله اول: هزینه داوری مقاله مبلغ 500000 ریال؛ مرحله دوم: هزینه انتشار مقاله (بعد از پذیرش نهائی داوران) ملبغ 3000000 ریال. قرار گرفتن مقاله در فرایند داوری منوط به پرداخت وجه مرحله اول است.

 

 

نوع نشریه: فصلنامه

شماره مجوز علمی _ پژوهشی:3/18/197523

شماره استاندارد بین المللی (شاپا)

نسخه چاپی: 5254-2322

نسخه الکترونیکی: 6355-2888

صاحب امتیاز: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

مدیر مسئول: دکتر حسین ایمانی جاجرمی

سر دبیر: دکتر محمدرضا جوادی یگانه

معاون سردبیر و مدیر داخلی: دکتر پروین علی پور

اعضای هیات تحریریه نشریه: سوسن باستانی، محمد جواد زاهدی مازندرانی، سید سعید زاهد زاهدانی، خدیجه سفیری، غلامرضا غفاری، سید احمد فیروزآبادی، حسین محمودیان، مجید موحد مجد، اسدالله نقدی، سید ضیا هاشمی

 

آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، کوچه شاهد، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، واحد 6، دفتر فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

پست الکترونیک: Jisr@ut.ac.ir

وب‌سایت نشریه: jisr.ut.ac.ir