يخش مطالعات جوانان از سال 1384 فعاليت خود را آغاز كرد. اين بخش ابتدا تحت عنوان «مركز مطالعات جوانان دانشگاه تهران» بر اساس تفاهم‏نامه‏اي كه ميان سازمان ملي جوانان و دانشگاه تهران منعقد شد، آغاز به کار کرد و از سال 1387 طبق تفاهم ‏نامه‏اي ديگر ميان مؤسسه و سازمان ملي جوانان به عنوان يكي از بخش‏هاي مؤسسه به فعاليت خود ادامه داد.

اين بخش تاكنون طرح‏هاي متعددي به انجام رسانده كه اهم آنها عبارتند از:

– بررسي پديده دختران فراري و پيامدهاي آن: اين طرح در شهرهاي تهران و مشهد انجام و در سال 1389 به پايان رسيده و نتيجه آن در پنج جلد ارائه شده است.

– بررسي ملاك‏هاي همسرگزيني در ايران و تحولات آن: اين طرح نيز در شش شهر تهران، زاهدان، مشهد، اهواز، كرمانشاه و رشت به انجام رسيد و نتيجه نهايي آن در سه‏جلد ارائه شده است.

– تدوین ساز و کار مدیریت آسیبهای اجتماعی در شهرها و روستاهای کشور با تأکید بر نقش مدیریت

شهری و روستایی

ساير فعاليت‏هاي بخش مطالعات جوانان چنين است:

– برگزاري همايش‏هاي علمي:

مشاغل نوين، راهكاري براي اشتغال جوانان (آبان‏ماه 1386)

مسائل اجتماعي جوانان (اسفند 1386)

سایر فعالیتها:

– حمايت از پايان‏نامه‏هاي دانشجويي در حوزه مطالعات جوانان:

– تشكيل كتابخانه تخصصي مطالعات جوانان و مشاوره به دانشجويان اين رشته

– انتشار نشريه علمي- دانشجويي پويش جوان (تاكنون چهار شماره منتشر شده است.)

مسئول اين بخش آقاي دكتر سيد ضياء هاشمي و كارشناس آن خانم هانيه دارابي مي‏باشند.

منابع موجود كتابخانه مطالعات جوانان

1- مجموع طرحهاي موجود، 248 عنوان طرحهاي سازمان ملي جوانان به اضافه طرحهای خاتمه یافته در بخش مطالعات جوانان 8 عنوان، جمعا”256 مورد.

2- عناوين كتب موجود، 150 مورد كه در موضوعات مختلف از قبيل: زنان، جوانان، روش تحقيق و آمار، روانشناسي، تربيتي و آموزشي، جامعه شناسي، مطالعاتي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي مي باشند.

3- عناوين مجلات، مقالات، ماهنامه و فصلنامه هاي موجود130 مورد.

طرحها

256

كتب

150

مجلات

130

جمع كل

536