ریاست موسسه

رئيس مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي يكي از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران است كه از طرف رئيس دانشگاه تهران منصوب مي شود. در حال حاضر رئيس مؤسسه آقاي دكتر حسین ایمانی جاجرمی دانشیار و عضو هيئت علمي گروه مطالعات توسعه است كه از سال 1393 اين مسئوليت را بر عهده دارند.

در طول فعاليت بيش از پنجاه ساله مؤسسه، رؤساي مؤسسه به شرح زير بوده‏ اند:
–         دكتر غلامحسين صديقی
–         دكتر احسان نراقی (مدیر موسسه)
–         دكتر نادر افشار نادری
–         دكتر مهدي امانی
–         دكتر مرتضي كتبی
–         دكتر مصطفي ازكيا
–         دكتر عسكري نوری
–         دكتر علي‏اكبر مهاجر ايروانی
–         دكتر پرويز شيرانی
–         آقاي بيژن زرشكيان
–         دكتر غلامعباس توسلی
–         دكتر رحمت‏الله صديق سروستانی
–         دكتر سيدحسن حسيني
–         دكتر عليرضا محسني تبريزي
–         دكتر حميد عبداللهيان
–         دكتر سيد ضياء هاشمی