ساختار سازمانی

بر اساس اساسنامه مؤسسه، بخش‏هاي مختلف پژوهشي زير نظر رئيس فعاليت مي‏كنند. اين بخش‏ها مي‏توانند به تناسب نيازها و با تشخيص رئيس مؤسسه اضافه شوند. در هر بخش كارشناسان پژوهشي و دستياران تحقيق حضور دارند و كليه فعاليت‏هاي مؤسسه نيز تحت نظر شوراي پژوهشي و نهايتاً زير نظر رئيس دانشگاه تهران به انجام مي‏رسد. بنابراين ساختار تشكيلاتي مؤسسه در حال حاضر چنين است:

اعضای هیات علمی

در حال حاضر اسامی رؤسای بخش‌های مؤسسه به شرح زیر است:

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

گروه مربوطه

 1

 سیدضیاء هاشمی

 جامعه‌شناسی

 استادیار

 مطالعات جوانان

 2

 محمدرضا جوادی‌یگانه

 جامعه‌شناسی

 دانشیار

جامعه‌شناسی تاریخی 

 3

 حسین میرزایی

 جامعه‌شناسی

 استادیار

 روانشناسی اجتماعی

 4

 حسین ایمانی جاجرمی

 جامعه‌شناسی توسعه

 دانشیار

 جامعه‌شناسی شهری

 5

 شهرام پرستش

 جامعه‌شناسی

 استادیار

 فرهنگ‌عامه

 6

 محمود نجاتی‌حسینی

 جامعه‌شناسی

 استادیار

 جامعه‌شناسی دین

 7

 غلام‌رضا غفاری

 جامعه‌شناسی

 دانشیار

 مطالعات توسعه

 8

 محمدجلال عباسی

 جمعیت‌شناسی

 استاد

 جمعیت‌شناسی

 9

 تقی آزاد ارمکی

 جامعه‌شناسی

 استاد

 جامعه‌شناسی فرهنگی

 10

 اصغر عسگری خانقاه

 انسان‌شناسی

 استاد

 انسان‌شناسی زیستی