چند معیار برای ارزیابی تئوری‌های دگرگونی اجتماعی

تئوری های دگرگونی اجتماعی

By مدیریت سایت | کتابخانه
DETAIL

سمینار تیپ‌شناسی جوامع مدرن

تیپ شناسی جوامع مدرن

By مدیریت سایت | کتابخانه
DETAIL
مهر
22

دو مقاله در مورد مفهوم شهر

مقاله اول” تعاریف شهر” تالیف هارولد ام. می یر و مقاله دوم” شهر به عنوان یک ارگانیسم اجتماعی” تالیف لئو اف- شنور، هر دو ترجمه سید سعید زاهد زاهدانی در سال 1363 است. دو مقاله در باره مفهوم شهر

By مدیریت سایت | کتابخانه
DETAIL
مهر
15
مهر
01
مهر
01

شرکت سهامی زراعی رضا پهلوی( قصر شیرین) ۱۳۴۸

شرکت سهامی زراعی رضا پهلوی 1348

By مدیریت سایت | اخبار . کتابخانه
DETAIL

سمینار مردم‌شناسی تاریخ طبرستان 1354

سمینار مردم شناسی تاریخ طبرستان

By مدیریت سایت | کتابخانه
DETAIL
Page 2 of 2112345...1020...Last »