شهر
01

برنامه راهبردی ۵ ساله موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در مرداد ماه ۱۳۹۶ متن برنامه راهبردی ۵ ساله خود( ۱۳۹۶-۱۴۰۰) را به ریاست محترم دانشگاه تهران ارایه داد. این برنامه ۵ ساله که مبتنی بر سند چشم انداز دانشگاه تهران در افق ۱۴۰۴. برنامه پنج ساله سوم دانشگاه تهران و اساسنامه موسسه تدوین گردیده است خود را برای تحقق […]

By مدیریت سایت | اخبار . کتابخانه
DETAIL
مرد
24

سمينار بررسي مسائل اجتماعي شهر تهران 1341

سمينار بررسي مسائل اجتماعي شهر تهران كه در ارديبهشت سال ١٣٤١ به همت موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد تصويرگر ديدگاه ها و نقدهاي دانشگاهيان و مديران عالي رتبه دهه ١٣٤٠ درباره مشكلات تهران است. هشدارهايي كه در اين سمينار چند روزه در باره بحران‌هاي مختلف پايتخت از مسكن و معماري گرفته […]

By مدیریت سایت | اخبار . کتابخانه
DETAIL

شرکت سهامی زراعی درگزین( همدان) 1350

شرکت سهامی زراعی درگزین 1350

By مدیریت سایت | اخبار . کتابخانه
DETAIL

رابطه تعلیم و تربیت و مشاغل نخبگان 1346

رابطه تعلیم و تربیت و مشاغل نخبگان 1346

By مدیریت سایت | اخبار . طرح های پژوهشی . کتابخانه
DETAIL

گزارش فعالیت های دوساله موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در سال های 1337 تا 1339

  دانلود کتاب .button-button_52{ background-color: #179bd7; border-color: #179bd7 }
By admin | کتابخانه
DETAIL

اخبار دانشکده ادبیات؛ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی. 1339

  دانلود کتاب .button-button_52{ background-color: #179bd7; border-color: #179bd7 }
By admin | کتابخانه
DETAIL
Page 3 of 2112345...1020...Last »