مهر
15
مهر
01
مهر
01

شرکت سهامی زراعی رضا پهلوی( قصر شیرین) ۱۳۴۸

شرکت سهامی زراعی رضا پهلوی 1348

By مدیریت سایت | اخبار . کتابخانه
DETAIL

سمینار مردم‌شناسی تاریخ طبرستان 1354

سمینار مردم شناسی تاریخ طبرستان

By مدیریت سایت | کتابخانه
DETAIL
شهر
01

برنامه راهبردی ۵ ساله موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در مرداد ماه ۱۳۹۶ متن برنامه راهبردی ۵ ساله خود( ۱۳۹۶-۱۴۰۰) را به ریاست محترم دانشگاه تهران ارایه داد. این برنامه ۵ ساله که مبتنی بر سند چشم انداز دانشگاه تهران در افق ۱۴۰۴. برنامه پنج ساله سوم دانشگاه تهران و اساسنامه موسسه تدوین گردیده است خود را برای تحقق […]

By مدیریت سایت | اخبار . کتابخانه
DETAIL
مرد
24

سمينار بررسي مسائل اجتماعي شهر تهران 1341

سمينار بررسي مسائل اجتماعي شهر تهران كه در ارديبهشت سال ١٣٤١ به همت موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد تصويرگر ديدگاه ها و نقدهاي دانشگاهيان و مديران عالي رتبه دهه ١٣٤٠ درباره مشكلات تهران است. هشدارهايي كه در اين سمينار چند روزه در باره بحران‌هاي مختلف پايتخت از مسكن و معماري گرفته […]

By مدیریت سایت | اخبار . کتابخانه
DETAIL

شرکت سهامی زراعی درگزین( همدان) 1350

شرکت سهامی زراعی درگزین 1350

By مدیریت سایت | اخبار . کتابخانه
DETAIL
Page 3 of 2212345...1020...Last »