شهر آرمانی، شهر واقعی

شهر آرمانی، شهر واقعی پیش نویس حسین ایمانی جاجرمی رییس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران سخنرانی در نشست هشتم از سلسه نشست‌های ایران شهر خانه وارطان، تهران 6 بهمن 1394 مقدمه از یونان باستان با طرح بحث هایی چون مدینۀ فاضلۀ افلاطونی گرفته تا جوامع امروزی با پرداختن به موضوعاتی مانند شهر خوب، […]

“تاملي در شيوه هاي اقناعی و بیدارگری زينب(س)، بزرگ مبلّغ قيام عاشورا “

“تاملي در شيوه هاي اقناعی و بیدارگری زينب(س)، بزرگ مبلّغ قيام عاشورا “                                                                                                                                              محمد مهدي فتوره چي[1]                                                                                                        مقدمه تبليغ به عنوان كوششي سازنده در گستره اديان، همواره مورد توجه پيامبران الهي و پيروان آنان بوده است. قرآن كريم اهميت تبليغ را در دعوت بشريت به هدف خلقت و اجتناب از كفر […]

نقد مطالعات شهری

مطالعات شهری در حلقه نقد کم و کیف منابع شهری از روزنه جامعه شناسی با حضور دکتر حسین ایمانی جاجرمی، دکتر پویا علاالدینی، دکتر غلامرضا لطیفی و دکتر محمدرضا رسولی   {phocadownload view=file|id=121|target=s}