کتابخانه

دی
۲۶

مهاجرت‌های خارجی و علل و آثار آن در ایران

این پژوهش را محمود هدایت در سال ۱۳۶۵ برای سازمان برنامه و بودجه انجام داده است.

By مدیریت سایت | کتابخانه
DETAIL

اصول و مبانی جمعیت‌شناسی

“اصول و مبانی جمعیت‌شناسی؛ پارامترهای دموگرافی” را محمود نبی‌زاده در سال ۱۳۶۲ نوشته است. اصول و مبانی جمعیت شناسی

By مدیریت سایت | کتابخانه
DETAIL

مقالاتی مربوط به قشربندی اجتماعی؛ ۵۳-۱۳۵۲

فایل زیر حاوی چند مقاله در مورد قشربندی اجتماعی است که برای درس قشربندی اجتماعی در سال تحصیلی ۵۳-۱۳۵۲ جمع‌آوری شده؛ ۱٫ “قشرهای درآمد ایران و ملاک درآمد در تعیین طبقات اجتماعی” نوشته احمد اشرف ۲٫ “سازمان طبقاتی ایران در قرون اخیر” نوشته غلامعلی خواجه‌نوری ۳٫ “گروه‌بندی ایلات و اختلاف طبقاتی جامعه ایلی مغول” ترجمه […]

By مدیریت سایت | اخبار . کتابخانه
DETAIL

پژوهش انتخاب مشاغل؛ ۱۳۵۳

پژوهشی پیرامون انتخاب مشاغل را محمود صبح چهر زیر نظر خانم دکتر طوبی برای درس روش تحقیق در سال تحصیلی ۵۴-۱۳۵۳ انجام داده است. انتخاب مشاغل

By مدیریت سایت | کتابخانه
DETAIL

وسایل ارتباط جمعی؛ ۱۳۳۵

فایل پیوست شده متن تدریس شده بوسیله‌ی باقر ساروخانی در سال تحصیلی ۳۶-۱۳۳۵ برای دانشجویان دانشگاه تهران است. درس وسایل ارتباط جمعی ساروخانی

By مدیریت سایت | کتابخانه
DETAIL

گزارش جلسات واژه گزینی برای اصطلاحات علوم اجتماعی ۱۳۴۹- ۱۳۵۰

جلسات واژه گزینی ارتباطات با دکتر صدیقی

By مدیریت سایت | کتابخانه
DETAIL

واژگان علوم اجتماعی

واژگان علوم اجتماعی

By مدیریت سایت | کتابخانه
DETAIL

گروه‌بندی رشته‌های علمی

گروه علوم اجتماعی

By مدیریت سایت | کتابخانه
DETAIL