جامعه‌شناسی تاریخی

معرفی فصلنامه تخصصی جستارهایی در جامعه شناسی تاریخی

فصلنامه جستارهایی در جامعه شناسی تاریخی از سال ۱۳۹۱ بوسیله‌ی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران منتشر می شود. سردبیر مجله ریحانه جوادی و اعضای تحریریه آن غلامرضا غفاری، محمدرضا جوادی یگانه، ریحانه جوادی، فائزه اسماعیلی، زینب نثار و ساغر بزرگی هستند. مجله از تمام کسانی که علاقمند به حوزه جامعه شناسی تاریخی هستند […]

By مدیریت سایت | جامعه‌شناسی تاریخی . نشریات
DETAIL

شماره دوم فصلنامه تخصصی جستارهایی در جامعه شناسی تاریخی

  دانلود شماره دوم فصلنامه تخصصی جامعه‌شناسی تاریخی .button-button_52{ background-color: #179bd7; border-color: #179bd7 }
DETAIL