رسانه‌های نوین و فرهنگ

معرفی فصلنامه رسانه‌های نوین و فرهنگ

فصلنامه رسانه‌های نوین و فرهنگ با هدف توسعه ادبیات حوزه ارتباطات و فرهنگ و نیز نشر تحقیقات نظری در این دو حوزه علوم اجتماعی به طور عام منتشر می‌شود. اولویت اصلی این فصلنامه طرح مباحث نظری و کاربردی به منظور گسترش ادبیات حوزه ارتباطات با تاکید ویژه بر فناوری نوین ارتباطی و بررسی تاثیرات فرهنگی […]

DETAIL
دی
۱۲

شماره نخست فصلنامه رسانه‌های نوین و فرهنگ

  دانلود شماره اول فصلنامه رسانه‌های نوین و فرهنگ .button-button_52{ background-color: #179bd7; border-color: #179bd7 }
DETAIL

شماره سوم فصلنامه رسانه های نوین و فرهنگ منتشر شد

    {phocadownload view=file|id=16|text=دانلود شماره سوم فصلنامه رسانه های نوین و فرهنگ|target=s}

DETAIL