اخبار

پژوهش” بررسی اقتصادی و اجتماعی سیستان و بلوچستان”

پژوهش” بررسی اقتصادی اجتماعی سیستان و بلوچستان” برای استفاده دانشجویان و علاقه مندان در بخش کتابخانه سایت قرار گرفت. این پژوهش در سال ۱۳۵۱ انجام شده است.

By admin | اخبار
DETAIL

پژوهش” مشخصات دانشگاهیان ایران و منشا اجتماعی ایشان”

پژوهش” مشخصات دانشگاهیان ایران و منشا اجتماعی ایشان” برای استفاده دانشجویان و علاقه‌مندان روی بخش کتابخانه سایت قرار گرفت. این پژوهش در بخش بررسی گرو‌ها و قشرهای اجتماعی ایران موسسه توسط پرویز پژوم شریعتی و حسین مرادی نژاد زیر نظر شاپور راسخ در سال ۱۳۴۶ انجام شده است.

By admin | اخبار
DETAIL

فهرست منابع مربوط به زن در ادبیات فارسی

فهرست منابع مربوط به زن در ادبیات فارسی از کارهای بخش جامعه شناسی تطبیقی موسسه برای استفاده دانشجویان و علاقه مندان روی بخش کتابخانه سایت قرار گرفت. این کار توسط سید محمد حسن تقوی با همکاری ژاکلین رودلف طوبی در سال ۱۳۵۸ انجام شده است.

By admin | اخبار
DETAIL

پژوهش” بررسی حاشیه نشینان تهران”

پژوهش” بررسی حاشیه نشینان تهران” که در سال ۱۳۵۰ توسط موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی انجام شده است، برای استفاده دانشجویان و علاقه‌مندان روی بخش کتابخانه سایت قرار گرفت.

By admin | اخبار
DETAIL

پژوهش” زورآباد( اسلام آباد) کرج”

پژوهش” زورآباد( اسلام آباد) کرج” برای استفاده دانشجویان و علاقه‌مندان روی بخش کتابخانه سایت قرار گرفت. این پژوهش که مطالعه موردی از حاشیه نشینی شهری است در سال ۱۳۶۰ در دوران سرپرستی مصطفی ازکیا در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی انجام شده است.

By admin | اخبار
DETAIL

پژوهش” خارک”

پژوهش” خارک” از پژوهش‌های موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی که توسط خسرو خسروی در زمان مدیریت احسان نراقی انجام شده است، برای استفاده دانشجویان و علاقه‌مندان روی بخش کتابخانه سایت قرار گرفت. در این پژوهش وضع اجتماعی بومیان پس از ورود صنعت نفت در سال ۱۳۴۱ مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهشگر از تکنیک‌های پرسشنامه، […]

By admin | اخبار
DETAIL

پژوهش” گونه شناسی مسکن روستایی در خوزستان”

پژوهش” گونه شناسی مسکن روستایی در خوزستان برای استفاده دانشجویان و علاقه‌مندان در بخش کتابخانه سایت قرار گرفت. این پژوهش مجموعه‌ای جهت آشنایی با مسکن در خوزستان است که توسط عیسی حجت و مسعود مفاخر به انجام رسیده است.

By admin | اخبار
DETAIL

پژوهش” درباره برنامه‌های تلویزیون ایران”

پژوهش” درباره برنامه‌های تلویزیون ایران” برای استفاده دانشجویان و علاقه‌مندان در بخش کتابخانه سایت قرار گرفت. این پژوهش نظرات بینندگان تلویزیون در تهران سال ۱۳۴۵ را با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار داده است. دائره سنجش افکار و تحقیقات اجتماعی تلویزیون ملی ایران با همکاری موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی این پژوهش را انجام داده‌اند.

By admin | اخبار
DETAIL