آثار ماندگار ترور در زندگی زنان قربانی ترور در ایران

آثار ماندگار ترور در زندگی زنان قربانی ترور در ایران

آثار ماندگار ترور در زندگی زنان قربانی ترور در ایران اعظم آهنگر سله بنه* ۱۷۰۰۰نفر عبارت ساده‌ای است که خبر از قربانیان ترور دراین مرز و بوم می‌دهد. قربانیان کینه توزی‌ها و دشمنی‌ها که ساده بیان می‌شود ولی عقبه بسیار سخت،ناگوار و شگفت‌انگیز دارد. زنان قربانی ترور را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: ۱- […]

By مدیریت سایت | دسته‌بندی نشده
DETAIL