اصغر عسکری خانقاه

مهر
۲۸

کتاب “به تو که هرگز زاییده نشده ای” منتشر شد

کتاب “به تو که هرگز زاییده نشده ای” منتشر شد. این کتاب که سرگذشت یک ژن شناس است را آلبر ژکر نوشته و دکتر عسکری خانقاه به فارسی برگردانده است. این کتاب را نشر علمی فرهنگی چاپ کرده است. از کتاب “به تو که هرگز زاییده نشده ای”: از این فکر که تاثیر تو بی […]

By مدیریت سایت | اخبار
DETAIL