اولین نشست مشترک بررسی همکاری های علمی و تحقیقاتی موسسه با معاونت اجتماعی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهر
۲۸

اولین نشست مشترک بررسی همکاری های علمی و تحقیقاتی موسسه با معاونت اجتماعی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اولین نشست مشترک بررسی همکاری های علمی و تحقیقاتی  موسسه  با معاونت اجتماعی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد   در این نشست،  دکتر ایمانی جاجرمی ، ریئس موسسه  به معرفی اجمالی فعالبت های این نهاد معتبر و و خدمات علمی آن به جامعه  در ادوار گذشته و حال پرداخت و سپس دکتر […]

By مدیریت سایت | اخبار
DETAIL