جامعه‌شناسی اقتصادی

تحریم اقتصادی و مسئولیت اجتماعی شهروندان

محمدرضا محمدی[۱]     مسئله تحریم های اقتصادی موضوعی نیست که بتوان به سادگی از آن عبور کرد. با توجه به اعلان قبلی مسئولان آمریکایی مبنی بر اعمال تحریم های جدید علیه کشور، در ماه های آتی، امکان وقوع هر گونه ناهنجارهای اجتماعی وجود دارد که نیاز به کنکاش علمی و تحلیل های جامعه شناختی […]

By مدیریت سایت | ياد داشت ها
DETAIL