جامعه شناسی اقتصادی

ارزهای دیجیتال؛ سکه یا سراب

ارزهای دیجیتال؛ سکه یا سراب محمدرضا محمدی*   فضای مجازی در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله جامعه ما تحولات شگرفی را در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رقم زده است و با استقبال عمومی مردم مواجه شده و به همین دلیل هر روز طرفداران بی شماری از سراسر جهان، در این […]

By مدیریت سایت | ياد داشت ها
DETAIL