جلسه تخصصی آینده پژوهی محیط زیست ایران

جلسه تخصصی آینده پژوهی محیط زیست ایران

?جلسه تخصصی آینده پژوهی محیط زیست ایران ✅ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ? سخنرانان: ۱ دکتر احمد، آینده پژوه. مدیر شبکه دکتر فیوچریست. کلان روندهای مؤثر بر آب و هوا ۲ احد رضایان قیه باشی، دکتری آینده پژوهی از دانشگاه تهران تهدیدهای اقلیمی پیش روی ایران ۳ جلیل سلیمی، پژوهشگر دکتری آینده […]

By مدیریت سایت | اخبار
DETAIL