زنان قربانی ترور

آثار ماندگار ترور در زندگی زنان قربانی ترور در ایران

آثار ماندگار ترور در زندگی زنان قربانی ترور در ایران اعظم آهنگر سله بنه* ۱۷۰۰۰نفر عبارت ساده‌ای است که خبر از قربانیان ترور دراین مرز و بوم می‌دهد. قربانیان کینه توزی‌ها و دشمنی‌ها که ساده بیان می‌شود ولی عقبه بسیار سخت،ناگوار و شگفت‌انگیز دارد. زنان قربانی ترور را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: ۱- […]

By مدیریت سایت | دسته‌بندی نشده
DETAIL