عقد تفاهم نامه همکاری میان موسسه و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

عقد تفاهم نامه همکاری میان موسسه و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

عقد تفاهم نامه همکاری میان موسسه و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با هدف توسعه همکاری های علمی و پژوهشی و بهره مندی از امکانات و توانمندی های یکدیگر، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران به نمایندگی آقای دکتر حسین ایمانی جاجرمی رئیس موسسه و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد […]

By مدیریت سایت | اخبار
DETAIL