فرسایش روابط اجتماعی

تیر
۱۱

نگرانی مردم تهران از فرسایش روابط اجتماعی

حسین ایمانی جاجرمی رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران   در یک گزارش نظر سنجی که در شهریور سال ۱۳۹۶ از مردم تهران در باره مشکلات این شهر از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده، سوای آلودگی هوا و ترافیک که بیش از ۹۳% پاسخ گویان […]

By مدیریت سایت | ياد داشت ها
DETAIL