معرفی فصلنامه رسانه‌های نوین و فرهنگ

معرفی فصلنامه رسانه‌های نوین و فرهنگ

فصلنامه رسانه‌های نوین و فرهنگ با هدف توسعه ادبیات حوزه ارتباطات و فرهنگ و نیز نشر تحقیقات نظری در این دو حوزه علوم اجتماعی به طور عام منتشر می‌شود. اولویت اصلی این فصلنامه طرح مباحث نظری و کاربردی به منظور گسترش ادبیات حوزه ارتباطات با تاکید ویژه بر فناوری نوین ارتباطی و بررسی تاثیرات فرهنگی […]

DETAIL