مقالاتی مربوط به قشربندی اجتماعی؛ 53-1352

مقالاتی مربوط به قشربندی اجتماعی؛ ۵۳-۱۳۵۲

فایل زیر حاوی چند مقاله در مورد قشربندی اجتماعی است که برای درس قشربندی اجتماعی در سال تحصیلی ۵۳-۱۳۵۲ جمع‌آوری شده؛ ۱٫ “قشرهای درآمد ایران و ملاک درآمد در تعیین طبقات اجتماعی” نوشته احمد اشرف ۲٫ “سازمان طبقاتی ایران در قرون اخیر” نوشته غلامعلی خواجه‌نوری ۳٫ “گروه‌بندی ایلات و اختلاف طبقاتی جامعه ایلی مغول” ترجمه […]

By مدیریت سایت | اخبار . کتابخانه
DETAIL