نوسانات بازار و تاثیر آن برجامعه

نوسانات بازار و تاثیر آن بر جامعه

محمد رضا محمدی[۱]   جامعه امروز ایران در شرایطی قرار گرفته که با تغییرات و تحولات جدی اقتصادی روبروست. هر چند مردم همواره در چند دهه­ی گذشته بویژه در سالیان اخیر با  مشکلات اقتصادی عدیده ای مواجه بوده اند اما این بار وضعیت به گونه ای است  که در پی تهدید به خروج آمریکا از […]

By مدیریت سایت | ياد داشت ها
DETAIL