بررسی های شهری و منطقه ای

جمعیت شهری جهان با سرعتی بیش از جمعیت کل جهان افزایش یافته است. به همین دلیل افزایش شهرنشینی هم از نظر تعداد و هم از تراکم جمعیت از پدیده های بحث انگیز محافل علمی جهان بوده است. رشد جمعیت شهری به بهای کاهش درصد جمعیت روستانشین بر اهمیت مطالعه شهرها بخصوص از جنبه های بررسی رابطه متقابل محیط و جمعیت انسانی افزوده است. در کشورهای جهان سوم روند رشد جمعیت شهری حتی سریعتر از کشورهای پیشرفته می باشد. توسعه بیش از حد شهرها در کشورهای در حال توسعه جهان آثاری بسیار پیچیده بر جای می گذارد  تمرکز جمعیت در شهرها در سراسر جهان خصوصاً ‏در کشورهای در حال توسعه و رشد بی رویه و بدون برنامه ریزی مراکز شهری، کیفیت زندگی را در تمام مراکز شهری پایین آورده و آلودگی – سروصدا – بیماریهای مسری – بالا رفتن نرخ جرائم و مسائل اجتماعی و کمبود زمین و تسهیلات عمومی، بهایی است که باید برای رشد سریع شهرها پرداخت. از همین رو کاستن از مشکلات موجود و برنامه ریزی در جهت آینده بهتر، مطالعه شهرها بخصوص مسائل اجتماعی شهری، اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند.
بخش بررسی های شهری و منطقه ای موسسه به عنوان یکی از قدیمی ترین بخش های پژوهشی موسسه با قدمت بیش از نیم قرن با توجه به این ملاحظات در تلاش است تا مسائل اجتماعی را با اتکا به مطالعات شهری مورد بررسی قرار دهد برساخت کرده تا سیاستگذاران با آنها آشنا شده و در حد امکان راه حل هایی را جهت رفع مشکلات به ایشان ارائه نماید. گردآوری مهمترین آثار نظری و روش شناختی در این حوزه و شناسایی نیازهای پژوهشی از دیگر اهداف این بخش می باشد. این بخش آماده است تا با عقد قراردادهای پژوهشی و آموزشی با وزارت خانه ها، سازمان ها و شرکت های مرتبط با مسائل شهری و منطقه ای همکاری کند. 
 
مدیریت گروه مطالعات شهری و منطقه ای را دکتر اعظم آهنگر برعهده دارد.

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن