مطالعات فرهنگ‌عامه

گروه فرهنگ‌عامه
با توجه به اهمیت فرهنگ‌عامه، مطالعات این حوزه به عنوان یکی از محورهای علمی پویا در زمینه مردم‌شناسی و در راستای فراهم آوردن منابع کلاسیک و معاصر و توسعه پژوهش‌های این حوزه گروه فرهنگ‌عامه تشکیل شده است. در همین راستا مهمترین برنامه‌های این گروه را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

۱- گردآوری مهمترین آثار نظری و روش‌شناختی
۲- بررسی پژوهشهای صورت گرفته به منظور روشن کردن خلاء‌های پژوهشی فرهنگ‌عامه در ایران
۳- ترسیم نقشه فرهنگی ایران بر مبنای فرهنگ‌عامه هر منطقه
ایران به مناطق فرهنگی گوناگونی تقسیم می‌شود که به لحاظ ویزگی‌های فرهنگی یا از منشاء یکسانی برخوردارند و یا شباهت بین آنها وجود دارد. براساس این نقشه سعی می‌شود زیر حوزه‌های فرهنگ‌عامه هر منطقه نظیر ادبیات‌عامه، تاریخ شفاهی، حکمت عامیانه و هنرهای بومی معرفی و تا حد امکان به تحقیقات فرهنگی در این حوزه‌ها جهت داده شود.
۴- نقد و بررسی مطالعات انجام شده در حوزه فرهنگ‌عامه ایران و کاربرد روش‌شناختی مطالعات جهانی فرهنگ‌عامه در شرایط ایران

 گروه فرهنگ‌عامه دارای سه قسمت برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی، نظریه و روش، پژوهش و توسعه است.
مدیر گروه: دکتر شهرام پرستش

*گروه فرهنگ عامه در حال حاضر غیرفعال است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن